Postanowienia ogólne

 1. Nabycie lub skorzystanie, w jakiejkolwiek formie, z produktów lub usług oferowanych przez  GetFund – Paweł Narodowiec  w szczególności uczestnictwo w szkoleniach i nabywanie produktów, korzystanie z bloga, zapisywanie się do newsletterów należących do GetFund – Paweł Narodowiec  oznacza, że Korzystający zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących GetFund – Paweł Narodowiec  oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  GetFund – Paweł Narodowiec.
 3. GetFund – Paweł Narodowiec zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 4. Każdego użytkownika i klienta serwisu oraz subskrybenta newsletterów należących do GetFund – Paweł Narodowiec  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://getfund.pl/
 5. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę:  GetFund – Paweł Narodowiec nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do  GetFund – Paweł Narodowiec serwisu i newsletterów.

Dane Osobowe

 1. Podczas korzystania z serwisów należących do  GetFund – Paweł Narodowiec Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
 2. Dane, o których mowa w pkt 6, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 3. GetFund – Paweł Narodowiec wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
  Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
 4. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do  GetFund – Paweł Narodowiec  i dostępnych na www.getfund.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 5. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres  e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  GetFund – Paweł Narodowiec zwracać się do czytelników po imieniu.
 6. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 14-17.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez GetFund – Paweł Narodowiec za pośrednictwem www.getfund.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone w odpowiedni sposób.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 14-17.

Niezapowiedziane Wiadomości

 1. GetFund – Paweł Narodowiec zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.getfund.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  GetFund – Paweł Narodowiec.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych GetFund – Paweł Narodowiec .
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do GetFund – Paweł Narodowiec przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. GetFund – Paweł Narodowiec nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do  GetFund – Paweł Narodowiec i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez  GetFund – Paweł Narodowiec nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary serwisów należących do  GetFund – Paweł Narodowiec mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do  GetFund – Paweł Narodowiec.