Czyli kim jest fundraiser?

Organizacje pozarządowe znają potrzeby swoich beneficjentów, osoby w nie zaangażowane mają chęci do działania, pomysły i pasję. Niestety, nie mogą realizować wszystkich swoich planów, ponieważ brakuje im pieniędzy. Od wielu lat jest to dość powszechne zjawisko.

Fundraiser to jeden z najczęściej poszukiwanych pracowników w trzecim sektorze.

Fundraiser –  specjalista od fundraisingu, osoba zajmująca się zbieraniem pieniędzy.

W większych organizacjach często jest to wydzielone stanowisko pracy, w organizacjach mniejszych stanowisko łączone głównie ze stanowiskiem związanym z promocją. Często obowiązki fundraisiera sprawuje wolontariusz. Najczęściej jednak pozyskiwaniem środków zajmują się wszyscy w organizacji.

Ameryki nie odkryję, jeżeli wskażę, że:

Jeżeli czymś zajmują się wszyscy to tak naprawdę nie zajmuje się tym nikt.

Stąd też często wynikają problemy finansowe organizacji.

Większość organizacji wskazuje, że:

Nie posiadamy fundraisera, ponieważ nie mamy pieniędzy.

Tymczasem zaledwie niektóre organizacje  dojrzewają do tego, by stwierdzić, że:

Nie mamy pieniędzy, ponieważ nie posiadamy fundraisera.

Spójrzmy na chwilę na biznes, firmy które odnoszą sukcesy. Jasny podział zadań i przypisanie odpowiedzialności do konkretnych osób wpływa na osiąganie postawionych celów finansowych.

W sytuacji organizacji pozarządowych zasada jest taka sama. Wystarczy spojrzeć na prężnie działające organizacje pozarządowe i przeanalizować strukturę zatrudnienia. Stowarzyszenie Wiosna, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” czy Polska Akcja Humanitarna, każda z nich posiada wyodrębnione zespoły fundraiserów, nazywane często dział fundraisngu, czy dział rozwoju.

Efektywność uzależniona jest od profesjonalizmu, pewnego rodzaju specjalizacji. Personel organizacji, który zajmuje się beneficjentami nie może odpowiadać za pozyskiwanie pieniędzy, jego rola jest inna. Efekt będzie taki, że pieniędzy będzie zbyt mało i efekty działań z beneficjentami będą niezadowalające.

Fundraising to posługa.

Fundraiser jest pośrednikiem dobra – łączy darczyńców z potrzebującymi.

Kto ma czas ten nie ma pieniędzy, kto ma pieniądze ten nie ma czasu.

Fundraiser łączy tych, którzy nie mają czasu a chcą się zaangażować – jedyną pozostającą im formą zaangażowania jest forma finansowa, z działaniami, które wymagają wsparcia. Nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego zbudowania relacji.

Tu należy zaznaczyć, że

niemożliwym jest pozyskanie pieniędzy dla organizacji samej w sobie.

Ta sztuka nie udaje się nawet najlepszym fundraiserom.

Ci najbardziej skuteczni pozyskują pieniądze na konkretne cele, konkretne działania organizacji.

Cele statutowe to pojęcie zbyt szerokie.

Osoba pozyskująca fundusze jest jedną nogą w organizacji, a drugą w jej otoczeniu.

Jeżeli wychodzimy z założenia, że to praca przy biurku, to możemy się zdziwić.

Fundraiser jest tam gdzie darczyńcy i partnerzy organizacji, oni zaś na pewno nie przebywają w biurze organizacji, no i sami raczej do nas nie przyjdą. Trzeba do nich wyjść.

Niektórzy o tym zapominają.

Do osiągnięcia efektów w fundraisingu potrzebna jest cała organizacja.

Cała organizacja pozyskuje pieniądze.

Udane kampanie fundraisingowe to sukces całej organizacji. Fundraiser nie działa w osamotnieniu, współpracuje ściśle z pozostałym personelem organizacji. Z zarządem w kwestii strategii, osobą odpowiedzialną za wizerunek, zna potrzeby beneficjentów, współpracuje z księgowością. Jest ważnym elementem całego organizmu zwanego organizacją.

Nie można traktować fundraisera jako pracownika „drugiej kategorii”, bo przecież nie realizuje misji organizacji tylko zbiera pieniądze, a w trzecim sektorze pieniądze przecież ważne nie są.

Zdarza się, że pozostali członkowie zespołu wskazują, że to jego kampania, więc niech sobie zbiera. Ale na pewno nie może nam przeszkadzać w pomaganiu.\ Tymczasem fundraiser rozpoczynając pracę pyta o beneficjentów i ich zdanie na temat organizacji. Z księgowości chce ciągle jakieś zestawienia i informacje, pyta o koszty.

Zarządowi zadaje pytanie:

Ile jest potrzebnych pieniędzy i konkretnie na co?

Czasami chce zmienić stronę internetową. Bywa, że fundraiser wówczas słyszy:

Od 8 lat mamy taką strone www i nikomu ona nie przeszkadza, przecież to pociągnie za sobą wydatki. Poza tym tam przecież i tak nikt nie zagląda. Fundraiser miał przecież przynosić pieniądze, a on ciągle wydaje.

Bez zrozumienia procesu przez całą organizację sukcesów w pozyskiwaniu środków nie będzie.

Należy pamiętać, że to nie jest łatwa praca. Często słyszy się odmowy, trzeba modyfikować wcześniejsze plany, koordynować wiele rzeczy jednocześnie. Dodatkowo działania te stanowią ogromną odpowiedzialność, gdyż od tego zależy czy organizacja będzie miała środki na działania czy też nie.

Czasami te działania to ratowanie ludzkiego życia. Może być stresująco.

Fundraiser pracuje na podstawie umowy.

Nie ważne czy to jest umowa o pracę czy wolontariat, zawsze to jednak jest umowa. Jeżeli praca odbywa się za wynagrodzeniem to obowiązkowo należy uzgodnić stałą stawkę wynagrodzenia. Prowizja narusza kodeks etyki w zawodzie fundraisera1. Dlaczego?

Wynagradzanie prowizyjne wcześniej czy później rodzi konflikty wewnątrz organizacji.

Pierwszy dotyczy niezadowolenia reszty zespołu, kiedy za krótki okres czasu pracy fundraiser otrzymuje wynagrodzenie, na które inni muszą pracować np. przez  rok czy dwa lata. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że przygotowanie skutecznej kampanii może trwać wiele miesięcy zanim w organizacji pojawią się pieniądze. Oczekiwanie, aby przez ten czas nasz pracownik nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia jest po prostu nieuczciwe. Ponadto mało kto będzie pracował skrupulatnie i ciężko bez wynagrodzenia. Mając wiedzę i umiejętności szybko odejdzie do innej organizacji respektującej Kodeks Etyki.

Uwaga!

Nieustanna rotacja na stanowisku fundraisera to najgorsze, co może spotkać organizację.

Każdy nowy pracownik będzie musiał budować relacje i plany od początku, co spowoduje, że organizacja nie będzie miała żadnych korzyści z takiego fundraisingu. 


[1] http://fundraising.org.pl/wp-content/uploads/2012/06/DeklaracjaEtyczna.pdf.

Zamów newsletter

i bądź na bieżąco!

  • Najciekawsze artykuły i porady fundraisingowe
  • Zapowiedzi kluczowych wydarzeń