Czyli czym tak naprawdę jest fundraising?

W ostatnich latach hasło fundraising staje się pewnego rodzaju hasłem wytrychem, hasłem, które ma być receptą dla polskich NGO-sów. No tak, super. Ale często nie wiemy co ten wytrych miałby otworzyć. Często używany jest w przypadku chęci pozyskiwania środków finansowych na działania organizacji pozarządowych. Lecz czy samo hasło wystarczy, aby pojawiły się pieniądze? Dobrze, zawsze możemy powiedzieć, że: „Wprowadzimy ten cały fundraising do organizacji”. Jednak czy wiemy co to oznacza? Czy wiemy naprawdę z czym się to wiąże? A więc spróbujmy to bliżej wyjaśnić.

Zacznijmy od znaczenia słowa FUNDRAISING.

Słowo to wynika ze złożenia dwóch wyrazów:

fund (ang.) –  fundusz

raising (ang.) – zbieranie

Tak. Fundraising to zbieranie funduszy. Brawo! 

Teraz definicja.

Z pomocą przychodzi nam Wikipedia. Tam możemy przeczytać, że:

Fundraising to proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych.

Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale tak naprawdę może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk1. W sektorze pozarządowym fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

Patrząc na definicję można zadać sobie pytanie:

Jeżeli fundraising to zdobywanie pieniędzy dla organizacji pozarządowych, to dlaczego organizacje pozarządowe nie mają pieniędzy?

Średni budżet takiej organizacji to zaledwie 18 tys. zł rocznie! Szczerze mówiąc to zbyt wiele za to zrobić się nie da.

I tu dotykamy sedna sprawy.

Fundraising kosztuje, nie przynosi zysków natychmiast, nie może się nim zajmować każdy, nie przyniesie efektów bez dobrze przygotowanej strategii.

Wróćmy do definicji. Fundraising to proces. I o tym musimy pamiętać. Proces długofalowy oparty na proszeniu.

Ale aby prośba była skuteczna, aby osoba, którą organizacja poprosi o wsparcie przyłączyła się do wielkiego celu, który realizuje organizacja, musi daną osobę z organizacją coś łączyć.

Relacje.

To one odróżniają fundraising od przypadkowej przygody, chwilowego impulsu. Oparcie na relacjach sprawia, że darczyńca podejmuje decyzję o wsparciu świadomie. Chwilowy impuls, także może przynieść efekt, ale wówczas nie mamy pewności czy będzie możliwość powtórzenia go, i co ważne, czy darczyńca pod wpływem impulsy nie popełni błędu, którego będzie żałował.

Wyobraźmy sobie, że organizacja nie wiedzieć z jakiego powodu pozyskała darczyńcę. Darczyńca w sumie też nie wie dlaczego wsparł tę organizację a nie inną. Przez to po wpłacie nie jest pewien czy zrobił faktycznie dobrze. Co powie znajomemu, gdy ten go spyta o naszą organizację, o to czy warto ją wesprzeć? Czy w ogóle będzie naszym ambasadorem i będzie polecał naszą organizację znajomym?

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy wsparcie organizacji przez darczyńcę wynika z nawiązanych relacji, gdy coś łączy darczyńcę z organizacją. W przypadku wsparcia darczyńca będzie wiedział dlaczego. Sam świadomie podjął tę decyzję.

Jeżeli ktoś go spyta czy warto wesprzeć daną organizację z pewnością będzie wiedział czy warto.

Idąc dalej, gdy relacje są na odpowiednim poziomie to darczyńca może stać się naszym dobrym ambasadorem, polecając naszą organizację znajomym. A to już ogromna sztuka w fundraisingu i ogromne korzyści dla organizacji, a co za tym idzie, dla realizacji celów działania.

Dlatego też organizacje faktycznie wdrażające fundraising wskazują, że:

W fundraisingu nie chodzi o pieniądze, lecz o budowanie relacji.

Rozmowy, spotkania, zindywidualizowane podejście do darczyńcy jest podstawą skutecznego pozyskiwania funduszy na cele społeczne. Zbieranie pieniędzy to przede wszystkim budowanie i podtrzymywanie relacji z ludźmi i otoczeniem, w którym działa organizacja2.

Fundraising to proces, a nie chwilowy impuls. 


[1] 530 kilogramów złota - fundraising jako szansa, lekcja biznesu i historii, A. Kiełczewska, http://watchdog.org.pl/79,363,530_kilogramow_zlota__fundraising_jako_szansa_lekcja_biznesu_i_historii.html
[2] B. Tokarz, Fundraising to sztuka, której można się nauczy, ARFP, Warszawa 2005, s.3.

Zamów newsletter

i bądź na bieżąco!

  • Najciekawsze artykuły i porady fundraisingowe
  • Zapowiedzi kluczowych wydarzeń